esmaspäev, 8. november 2010

Lauluväljak - vanem rühm

Teema: Lauluväljak
Laste vanus: 6-7a
Rühm: Tuulekell
Aeg: 19.05.2010
Läbiviija: Eva Elm, Ülle Uustalu

Toimumise koht, läbitav teekond: jalutuskäik Lauluväljakule
Õpivaldkonnad:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Muusika
Liikumine

Õppekäigu eesmärgid:
1. Laps teab Lauluväljakut, tema osa Eesti kultuuriloos
2. Laps teab, mis on arhitektuur
3. Laps oskab seletada mõisteid „dirigent”, „helilooja”, „laulupidu”, „koorilaul"
Õpimeetodid: vestlus, vaatlemine, arutelu, laulud, laulumängud

Tegevuse käik, lühikirjeldus:
1. Lauluväljaku veerult vaate kirjeldamine, arutelu
2. Lauluväljaku laulukaare ja tuletorni kirjeldamine, arhitektuuri mõiste selgitamine
3. Laulupeo ja sellega seonduva üle arutlemine ja vestlemine, mõistete selgitamine.
4. G. Ernesaks – lauluisa, muusika ajaloo tutvustamine
4. Oma rühma „laulupeo” korraldamine.
5. Liikumismängud

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar