teisipäev, 9. november 2010

Liiklusteemalised lauamängud

Tallinna Tuule Lasteaia õpetajate, laste ja lastevanemate poolt valmistatud liiklusteemalised lauamängud:

ÜHEKSAST KLOTSIST KOOSNEV LIIKLUSMÄNG

Vanus: 2-4aastased
Eesmärk: 1. Lapsel kinnistuvad teadmised liiklusega seotud märkidest, vahenditest
(turvavöö, turvavahendid, ülekäigukoht, jalakäijate tee, valgusfoor, helkur)
2. Laps oskab osadest tervikut moodustada.
Vahendid:taaskasutatavad klotsid (vanadest uued)
Mängu käik: Laps paneb üheksast klotsist kokku kuus liikluspilti.
PUSLE „SÕIDUAUTOD“

Vanus: 3-aastased
Eesmärk:1. Lapsel kinnistub mõiste „sõiduauto“
2. Laps oskab osadest tervikut moodustada.
Vahendid: osadeks lõigatud pildid
Mängu käik: Laps paneb osadest kokku sõiduauto pildi.TIPA-TAPA MÖÖDA TEED

Vanus: 3-aastased
Eesmärk: 1. laps teab valgusfoori tulede tähendust (punane-seisa, roheline-astu, kollane-oota)
2. laps oskab kinni pidada mängureeglitest
Osalejate arv: 2
Vahendid: mängualus, 2 nuppu, kolme värviga täring
Mängu käik: Kaks last alustavad mängu kas mänguväljaku erinevatest otstest või samast otsast. Üks laps veeretab täringut, kui tuleb roheline värv, siis võib astuda teel ühe sammu edasi. Kui tuleb kollane värv, siis peab ootama ja võib veel veeretada. Kui tuleb punane, ei saa edasi minna, tuleb anda täring sõbrale. Nii kordamööda, kuni jõutakse teise serva.LIIKLUSMÄNG KARBIS

Vanus:3-4aastased
Eesmärk: 1. Laps tunneb valgusfoori tulede värve ja nende tähendust.
2. Laps teab liiklusmärgistuse „sebra“ tähendust ja järgib mängureegleid.
3. Lapsel kinnistuvad teadmised eriotstarbelistest sõidukitest, kinnistuvad mõisted
„sõidutee“, „kõnnitee“
Osalejate arv:1-3
Vahendid: Karbi sisse kujundatud majad ja teed, väiksed mänguautod, väiksed nukud, liiklusmärgid
Mängu käik: Liiklusväljakule asetatud keskustesse pannakse autod, liiklusmärgid, inimesed.
Vastavalt laste fantaasiale ja tavaelus läbielatule algab mäng.RÜHMA LIIKLUSMÄNG PÕRANDAL

Vanus: 3-7aastased
Eesmärk: Lapsel kinnistuvad teadmised liiklusest ja liiklusohutusest
Osalejate arv: kogu rühm
Vahendid: oma valmistatud majad ja hooned, erinevad autod, sõidukid, transpordivahendid, kriit
Mängu käik: Nooremates rühmades joonistab õpetaja, vanemates rühmades joonistavad lapsed põrandale sõidu-, jalg- ja maanteed, asetavad kohtadele majad ja hooned, määravad ära mängu piirkonnad ja alustavad mängu, täites erinevaid liikluseeskirju.PUSLE „ERIOTSTARBELISED AUTOD“

Vanus: 3-5aastased
Eesmärk: 1. Laps teab ja tunneb eriotstarbelisi autosid (kiirabi, tuletõrje, politsei)
2. Laps oskab osadest tervikut moodustada.
Vahendid: tükkideks lõigatud pildid
Mängu käik:Laps paneb osadest kokku erotstarbelised autod ja räägib nendest.LÄHME LASTEAEDA

Vanus: 3-5aastased
Eesmärk: 1. Lapsel kinnistub vasaku ja parema käe tundmine
2. Laps õpib tundma P ja V tähte
Osalejate arv: 2-3
Vahendid: mängulaud, täring V ja P tähtedega, 3mängunuppu (nukku, autot, jm.)
Mängu käik: Mängu alguses pannakse mängunupud kodupoolse mängulaua äärmistele ruutudele. Iga mängija saab mängulaual ühe ruudu võrra edasi liikuda täringut veeretades. Täringut veeretades tuleb mängijal nähtavale kas P või V täht (parem-vasak). Kui täringut veeretades tuleb mängijal V, peab mängija tõstma vasaku käe. Alles peale õige käe tõstmist saab mängija ühe ruudu võrra edasi lasteaia poole liikuda. Kui laps ei tea, kumba kätt tõsta, on tal võimalus seda lisaks V ja P tähe tundmisele ka mängulaua nurkadel olevate käte kujutiste abil kontrollida, asetades käe võrdlemiseks mängulaual olevale käele.MEIE LÄHME LASTEAEDA

Vanus: 3-5aastased
Eesmärk: 1. Lapsel kinnistuvad mõisted „kõnnitee“, „sõidutee“, „ülekäigurada“
2. Lapsel kinnistub ülekäigurajal sõidutee ületamise kord
Osalejate arv: 3
Vahendid:mängulaud; täring märkidega: 1, 2, roheline täpp, punane täpp; mängunupud (nukud)
Mängu käik: Lapsed valivad kodud. Kordamööda täringut veeretades hakkavad liikuma lasteaia suunas. Täringu 1 ja 2 täppi näitavad mitu sammu võib teha, roheline täpp lubab veelkord veeretada, punane täpp nõuab ühe viskekorra vahele jätmist. Jõudes sõidutee ületuskohta, peab laps rääkima, kuidas ta sõiduteed ületab.VÕRUKAELTE LINNASKÄIK

Vanus: 4-6aastased
Eesmärk: 1. Lapsel kinnistuvad fooritulede tähendused
2. Lapsel kinnistuvad mõisted“kõnnitee“, „sõidutee“, „ristmik“
3. Lapsel kinnistub loendamisoskus
4. Lapsel areneb püsivus, tähelepanu ja oskus kaotada
Osalejate arv: 2-4
Vahendid: mängulaud, täring, 4 figuuri
Mängu käik: Iga laps valib endale kodu. Täringut kordamööda veeretades liigutakse päripäeva edasi. Rohelisele ringile jõudes võid vajadusl kasutada otseteed üle ülekäiguraja. Kollasele ringile jõudes jääd 1 viske vahele. Punasele ringile jõudes astud 5 sammu tagasi. Võidab see laps, kes jõuab kõige esimesena koju tagasi.HELKURI DOOMINO

Vanus: 4-6aastased
Eesmärk: Lapsel süveneb teadmine helkuri kasutamise vajalikkusest ja ajaperioodist
Osalejate arv: 2 ja rohkem
Vahendid: doominokaardid Kuu, Päikese ja helkuri piltidega
Mängu käik: Kaardid segatakse ja asetatakse tagurpidi lauale. Üks laps võtab kaardi ja asetab selle õigetpidi lauale. Järgmine laps võtab kaardi ja vaatab, kas see sobib eelmise kaardi kõrvale. Kaardid peaksid järjestuma nii, et päikese (päeva) kõrvale tuleb päike, kuid kuu (öö) kõrvale tuleb helkur ja helkuri kõrvale tuleb kuu, selgitades, et öösel pimedas on vaja helkurit, kuid päeval mitte. Nii kordamööda, kuni kaardid on lõppenud.LIIKLUSMEMORIIN

Vanus: 3-7aastased
Eesmärk: 1. Laps õpib tundma liiklusmärke
2. Lapsel areneb mälu ja tähelepanu
Osalejate arv: 2 ja rohkem
Vahendid: liiklusmärkide ja liiklussümbolitega memoriinikaardid
Mängu käik: Kaardid asetatakse lauale pildipoolega allapoole. Üks laps valib kaks kaarti ja keerab ringi. Kui ta leidis kaks ühesugust kaarti, räägib, mida näeb ja paneb kõrvale. Kui leidis kaks erinevat, asetab need tagasi. Nii toimitakse järgimööda, kuni kõik kaardid on laualt võetud. Võidab see, kes kogub kõige rohkem paare.TUNNE LIIKLUSMÄRKE

Vanus: 5-7aastased
Eesmärk: 1. Laps õpib tundma liiklusmärke, mis kehtivad jalakäijatele.
2. Laps teab, kuidas liiklusmärkide abil tänavaliikluses orienteeruda.
3. Lapse liiklusalased teadmised aitavad kaasa tema liiklusohutuse tagamisel.
Osalejate arv: 2-4
Vahendid: mängulaud, täring, nupud
Mängu käik: Stardib see laps, kes saab täringu veeretamisel 6 punkti. Kes mängijatest satub liiklusmärki tähistava numbrini, peab märgi all olevat teksti lugema kuuldavalt. Jalakäijale liikumist või tegutsemist keelavad liiklusmärgid saadavad nupu tagasi noolega tähistatud märgini. Liikumist lubavad liiklusmärgid viivad mängija edasi noolega tähistatud märgini. Kollase fooritule puhul jääb mängijal üks täringuvise vahele. Võidab mängija, kes esimesena jõuab finisisse.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar