esmaspäev, 31. jaanuar 2011

TE OLETE TALLINNA TUULE LASTEAIA LOODUSÕPPEPROGRAMMI "MITMEKESINE LASNAMÄGI" LEHEKÜLJEL.

See programm valmis Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnateadlikkuse maakondliku programmi 2010. a. toel.

Selle programmi käigus lasteaia õpetajad valisid välja Lasnamäe mitmeid looduskooslusi tutvustava raja, kogusid materjale rajal esinevate objektide kohta, viisid lastega läbi õppekäike rajal ja komplekteerisid seljakotid, milles on vahendid aktiivõppemeetodite kasutamiseks.

Materjale on kogutud erinevatest allikatest (koolitusmaterjalid, internet, jt.) Oleme tänulikud nende eest ja püüame neid heaperemehelikult kasutada laste õpetamisel.Siin on meie programmi maskott Lapu koos uusi mõtteid toovate tuuleratastega.

Talvine männik - noorem rühm

Teema: Talvine männik
Laste vanus: 4- aastased
Rühm: Tuuleratas
Aeg: 21. jaanuar 2011
Läbiviija: Illi Viher

Toimumise koht, läbitav teekond: Lasnamäe Lasteaed – Paekaare tn reguleerimata ülekäigurada – Pae sild (jalakäijatele) – Liikuri tn lasteaed – jäätmaa - Turba tn – Vana-Narva mnt fooriga ülekäigu rada – Mäe tn – männik
Õpivaldkonnad:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Matemaatika
Liikumine - matk

Õppekäigu eesmärgid:
Laps:
1. teab, milline näeb välja männik lumeteki all
2. märkab muutusi looduses võrreldes varasemate õppekäikudega
3. tunneb mõningaid paigalinde, teab nende talviseid
toitumisvõimalusi
4. teab reguleerimata ja reguleeritud sõidutee ületamise reegleid
5. oskab loendada ja võrrelda erinevaid objekte, olendeid
6. teab ja oskab kõnes õigesti kasutada mõisteid: kõrge, madal,
lai, kitsas
7. oskab looduses käituda
8. tunneb rõõmu liikumisest
Õpimeetodid: vaatlemine, võrdlemine, loendamine, arutlus, arvamuste väljendamine, liikumismäng
Kasutatud vahendid: turvavestid

Tegevuse käik, lühikirjeldus:
Liikusime männikusse mööda meie õpperada.
Kooli hoovis vaatlesime, kuidas hakid hoone õhuaukudesse sooja otsima pugesid, loendasime hakke.
Peale hakkide tundsid lapsed veel ära ja loendasid kajakaid, varblasi ja vareseid. Arutlesime, mida nad talvel toiduks leiavad.
Lapsed panid tähele, et tühermaa oli olmejääkidest puhas, sest paks lumevaip varjab kõike, arutlesime, milline võib kevadel vaatepilt uuesti olla.
Männikus oli nii maapind kui oksad kaetud paksu lumega. Lapsed meenutasid, milline nägi männik välja sügisel ja leidsid, et talvel on siin ilusam ja puhtam.
Teedelt ära lükatud lumi moodustas kõrgeid valle, siin said lapsed oma pikkust vallide kõrgusega ja lahti lükatud teede laiust lumme tallatud teeraja laiusega võrrelda.
Lumevallide vahel mängisime liikumismängu „Üle valli minu juurde!”
Reeglid sõidutee ületamiseks on lastel selged.
Lapsed olid tublid, kõigile meeldis liikumine ja mängimine puhtas lumes.

kolmapäev, 19. jaanuar 2011

Talvine loodus - vanem rühm

Teema: Talvine loodus
Laste vanus: 5-6 aastased
Rühm: Tuuleveski
Läbiviija: Kaire Tiits
Aeg: 13. 01. 2011
Toimumise koht, läbitav teekond: Lasnamäe loodusõpperada (1- Tuule lasteaed- Mäe tänav) Lasteaia juurest üle Paesilla jalakäijate silla, mööda jalgrada üle jäätmaa, üle vana Narva maantee mööda Mäe tänavat ning tagasi sama teed pidi lasteaeda.

Õpivaldkonnad: Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, liikumine, liiklus

Õppekäigu eesmärgid:
1. Laps oskab vaadelda ja võrrelda talvist loodust sügisel nähtuga, märkab muutusi looduses.
2. Laps tunneb jalakäijate liiklusmärke, oskab ületada reguleeritud ning reguleerimata ülekäiku.
3. Laps teab ja tunneb okaspuid- mõiste „ igihaljas”
4. Laps teab ja tunneb lehtpuid- mõiste „ raagus”
5. Mõiste „ silmapiir”

Õpimeetodid: Vestlus, vaatlus, arutelu, liikumine

Tegevuse käik, lühikirjeldus:
1. Kõnd paaris ja kolonnis üksteise järgi ( teeolude tõttu).
2. Rajal lumiste puude, taeva ja ilma vaatlus.
3. Raagus puude ja põõsaste nimetamine.
4. Silmapiir, sellega seonduv.
5. Lumekujude tegemine, liikumismängud.