teisipäev, 9. november 2010

Käitumine linnupesa juures

KÄITUMINE LINNUPESA JUURES:
Linnupesi ei tohi lõhkuda. Isegi nii ligi ei tohi minna, et hingeõhk pesani ulatab – siis jätab lind pesa maha ja pojad surevad.

Linnumune pole vaja katsuda, siis jätab lind pesa maha.

Mune, poegi ega isegi vana lindu ei tohi vaadata, et hambad paistavad – röövlinnud tulevad siis pesa kallale.

Linnupesa vaadates hoia käsi suu ees.

Kui korra pesa nägid, siis peab sulle sellest aitama.

Kahte pattu ei anta andeks: linnupesade lõhkumine ja noorte puude rikkumine.

Laps, kes palju linnupesi leidis, oli õnnis.

NUHTLUSED JA KARISTUSED VÄÄRA KÄITUMISE KORRAL:

Kes linnupesi lõhub, selle lööb pikne maha.
… selle hing läheb põrgu.
… see jääb põdema.
… selle lapsed sünnivad vigased.
… see jääb eluajaks hulguseks.
… see jääb vanaduses pimedaks.
… see jääb tummaks
… sel kasvab kurgu alt linnupea välja (kõrisõlm)
Kui laps kukulindu osatab, siis kasvavad tal hambad puseriti.
Kes lindu narrib, selle hambad lähevad risti.
TASU LINNUPÄÄSTJALE:

Kes ühe linnu kulli, kassi või nugise käest ära päästab, saab üheksa pattu andeks.
Kui sa rebase linnupesast eemale peletad, teeb Metsaisa sulle kingituse.
Kes pesast välja kukkunud linnupoja oskab niimoodi tagasi panna, et see ellu jääb, selle kallale ei hakka ükski kuri haigus.
Mida rohkem haigeid linde leiad ja nende häda ravid, seda rohkem tuleb sul sellel aastal õnne majja.
Kui teed linnu jala terveks, ootab sind ees rõõmus aasta, kui teed terveks linnu tiiva, saad eluaeg rõõmu tunda.
(http://www.folklore.ee/tagused/nr2/linnud2.htm )

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar