esmaspäev, 8. november 2010

Puud sügisel - keskmine rühm

Teema. Puud sügisel
Laste vanus: 5-6a
Rühm: Tuuleveski
Aeg: 8.10.10
Läbiviija: Ülle Sipul, Kaire Tiits

Toimumise koht, läbitav teekond: Kurepõllu loopealne, paeklindimets
Õpivaldkonnad:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Matemaatika
Kunst

Õppekäigu eesmärgid:
1. Laps tunneb loodusrajal kasvavaid puid. Laps oskab kirjeldada ja nimetada puule
iseloomulikke tunnuseid.
2. Laps oskab nimetada ja kirjeldada sügisele iseloomulikke tunnuseid.
3. Laps püüab häälida erinevate puude nimetusi.
4. Laps oskab nimetada puudel esinevaid värvitoone.
5. Laps tunneb geomeetrilist kujundit „ ring” ja oskab leida loodusest sellele
sarnaseid esemeid
Õpimeetodid: vaatlemine, uurimine, võrdlemine, kirjeldamine
Kasutatud vahendid: looduslik materjal

Tegevuse käik
Lühikirjeldus:
1. Jalutuskäigul vaadeldakse erinevaid puid. Puude tunnused. Sügise tunnused.
Sügiseste puude tunnused.
2. Ring. Ringile sarnased objektid looduses. Päikese ladumine looduslikust
materjalist .
3. Puude nimetuste häälimine.
4. L/m „Tunne puid!”
5. Õ/m „Lehemäng”

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar