esmaspäev, 8. november 2010

Leidsime järve! - noorem/keskmine rühm

Teema: Leidsime järve!
Laste vanus: 3-5a
Rühm: Tuulepesa
Aeg: 8.10.10
Läbiviija: Malle Mõttus, Mari-Ann Järve

Toimumise koht, läbitav teekond: jalutuskäik Pae parki ja ringkäik ümber tehisjärve.
Õpivaldkonnad:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Matemaatika
Liikumine

Õppekäigu eesmärgid:
1. Laps saab teadmisi erinevatest veekogudest, oskab võrrelda erinevaid veekogusid.
2. Laps õpib tundma mõisteid „karjäär”, „tehisjärv”, „park” ja nendevahelisi seoseid
3. Laps õpib tundma erinevaid mehhanisme ja masinaid ning nende tööpõhimõtteid.
4. Lapsel kinnistuvad teadmised lindudest (sinikaelpart, kajakas, luik, vares,
varblane, tuttpütt)
5. Laps leiab loodusest geomeetrilistele kujunditele sarnaseid objekte.
6. Laps oskab võrrelda pikkusi, kõrgusi
Õpimeetodid: vaatlemine, jälgimine, vestlemine, arutlemine, katsed, õ/m, l/m

Tegevuse käik, lühikirjeldus:
1. Eelmise õppekäigu meenutamine (mere äärde)
2. Kõrgusmõistete kasutamine looduses „üleval”, „all”
3. Karjäär. Karjääri kasutamine. Karjääri kujundamine tehisjärveks. Ring ümber
järve. Järve kuju.
4. Park. Pargi rajamine.
5. Kujundamistööde juures kasutatavad masinad ja mehhanismid (traktor, teerull,
kopp, kraana, veoauto jt)
6. Viisakusväljendite kasutamine (töömehele „Jõudu tööle!”)
7. Tehisjärve asukad. Linnud, nende tegevus.
8. Inimeste käitumine pargis ja tehisjärve ümbruses.
9. Enese pikkuse mõõtmine võrreldes pillirooga.
10.Liikumine (mäest üles-alla jooksmine, sik-sak jooksmine ümber kaskede, üle kraavi
hüppamine, l/m „Linnud lendavad”

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar