esmaspäev, 8. november 2010

Kevad loodusrajal - vanem rühm

Teema: Kevad loodusrajal
Laste vanus: 6-7 a
Rühm: Tuulekell
Aeg: 17. 05.10
Läbiviija: Eva Elm, Ülle Uustalu

Toimumise koht, läbitav teekond: Kurepõllu loopealne, paeklindimets
Õpivaldkonnad :
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Liikumine

Õppekäigu eesmärgid:
1. Laps tunneb, oskab nimetada ja kirjeldada lehtpuid (pihlakas, kask, kastan,
toomingas, tamm)
2. Laps püüab kuulata linnulaulu ja selle järgi tunda lindu.
3. Laps õpib esitama küsimusi.
4. Laps õpib märkama inimtegevuse häid ja halbu jälgi looduses
5. Laps saab aru, mis on keskkonnahoid.
6. Laps oskab hoiduda ohtudest liikumisel rajal ja tänaval.
Õpimeetodid: vaatlemine, uurimine, võrdlemine, vestlemine, arutlemine

Tegevuse käik, lühikirjeldus:
1. Puud. Puude määramine tüve, lehtede ja õite järgi. Õ/m „Leia puu!”
2. Linnud. Linnulaulu kuulamine. Lindude määramine ja tegevuse jälgimine.
3. Tuvimaja. Mõiste „hobi”. Arutlus selle üle, kuidas linnud end vangistuses
tunnevad.
4. Inimtegevuse jäljed looduses
5. Jalakäijate valgusfooriga ülekäigukoht Vana-Narva maanteel.
6. L/m „Kivikull”

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar