esmaspäev, 8. november 2010

Meri - keskmine rühm

Teema: Meri
Laste vanus: 5-6 aastat
Rühm: Tuuleveski rühm
Aeg: 1.november 2010
Läbiviija: Õpetaja Ülle Sipul

Toimumise koht, läbitav teekond: Lauluväljaku läheduses asuv mereäär.
Mööda looduse õpperada kuni lauluväljakuni ja sealt alla mere äärde.
Õpivaldkonnad :
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Matemaatika
Kunst
Muusika
Liikumine

Õppekäigu eesmärgid:
1. Laps õpib tundma erinevaid elukooslusi: park, veekogu, rand.
2. Laps õpib mõistma eluta – ja eluslooduse vahelisi suhteid.
3. Laps õpib kasutama looduse kirjeldamisel omadussõnu.
4. Lapsel kinnistub võrdlemisoskus
3. Laps kasutab saadud kogemusi mängus.
Õpimeetodid: Vaatlemine, vestlemine, kirjeldamine, arutlemine, loendamine, võrdlemine, katsetamine, õ/m, l/m
Kasutatud vahendid: tammetõru, vahtranina, kastanimuna, kivid, puupulk

Tegevuse käik, lühikirjeldus:
1. Sissejuhatav vestlus- õppekäigust teatamine. Laulu kuulamine” Miki merehädas”
2. Vestlus ohtudest õppekäigul.
3. Suundume õpperajale. Öpitud puude juures õ/m ”Leia õige vili”.
4. Jõudes Pirita teele kordame liiklusreeglid.
5. Jõuame mere äärde- mere vaatlus, omadussõnadega kirjeldamine. Silmapiiri
leidmine. Ujuvate laevade loendamine, otstarbe nimetamine. Teiste veesõidukite
nimetamine – otstarve. Lindude vaatlus, kirjeldamine.
6. Mere ääres katse- kivi ja puupulgaga (mis upub, mis jääb ujuma) Vee omaduste
nimetamine.
7. Tagasiteel lasteaeda pärnapuu ümbermõõdu mõõtmine.(Kätest kinni hoides)
8. Lasteaeda jõudes L/mäng „Jõkke, kaldale”
9. Liivkastist „mere” tegemine. Puupulgaga laineliste joonte tõmbamine liivale.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar