esmaspäev, 8. november 2010

Veelinnud - noorem rühm

Teema: Veelinnud
Laste vanus: 4-aastased
Rühm: Tuuleratas
Aeg 25.10.10
Läbiviija Õp. Aili Jaakmees

Toimumise koht, läbitav teekond: Bussiga Pirita teele. Jalutuskäik mere äärt mööda kuni pargipuudeni.
Õpivaldkonnad:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Matemaatika
Kunst
Liikumine

Õppekäigu eesmärgid:
1. Laps õpib tundma veelinde, nende tegutsemist, häälitsusi.
2. Lapsel laieneb sõnavara, õpib kasutama veelindudega seotud sõnu ja mõisteid (veelinnud, luik, sinikael-part, emas- ja isaslinnud, ujulestad jt)
3. Laps õpib märkama sügise tunnuseid
4. Laps õpib kasutama määrsõnu „üleval-all, "lähemal-kaugemal”
5. Laps oskab kasutada looduslikke vahendeid joonistamiseks
6. Laps õpib liikuma õpetaja juhendamisel väljaspool lasteaeda.
Õpimeetodid Vaatlemine, uurimine, kuulamine, vestlemine, joonistamine, õppemäng, liikumismäng
Kasutatud vahendid: binoklid, puuoksakesed, puulehed

Tegevuse käik, lühikirjeldus:
1. Meri. Lainetuse vaatlus. Mere kohina kuulamine. Silmapiir.
2. Veelinnud.
Part. Sinikaelpart. Emas- ja isaslinnud.
Lindude häälitsused. Lindude tegevus.
Luik. Välimus. Lindude tegevus. Sukeldumine
3. Veelindude loendamine
4. Määrsõnade kasutamine „lähemal-kaugemal”
5. Puuoksakestega liivale joonistamine „Lind lendab”
6. Pargipuude vaatlus. Sügise tunnuste määratlemine.
Määrsõnade „üleval-all” kasutamine. Pargilinnud (vares)
7. Mäng mahalangenud lehtedega
8. Liikumismäng „Jookske minu juurde”

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar