esmaspäev, 8. november 2010

Merele külla - noorem/keskmine rühm

Teema: Merele külla
Laste vanus: 3-5a
Rühm: Tuulepesa
Aeg 5.10.10
Läbiviija: Malle Mõttus, Siiri Essenson

Toimumise koht, läbitav teekond: Lauluväljak, mereäärne ala Russalkast Kadrioruni
Õpivaldkonnad:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Matemaatika
Liikumine
Kunst

Õppekäigu eesmärgid:
1. Lapsed õpivad tundma merele iseloomulikke tunnuseid
2. Lapsed õpivad tundma merega seotud inimeste tegevusi
3. Laps oskab kirjeldada oma tegevusi mere ääres.
4. Laps oskab loendada, koostada hulki, võrrelda hulki 5 elemendi piires
5. Laps oskab looduslike materjali kasutada loovtegevuses.
6. Laps tunneb liikumisest rõõmu
Õpimeetodid: vaatlemine, vestlemine, arutlemine, loodusliku materjali kogumine, joonistamine, õ/m, l/m, grupitöö
Kasutatud vahendid: looduslik materjal, kogumiskotid – ja karbid

Tegevuse käik, lühikirjeldus:
1. Mere vaatlus. Meri on väga suur veekogu. Merevesi on soolane. Silmapiir. Tuul ja
laevad tekitavad lainetuse. Meri annab tööd laevanduse ja kalandusega seotud
inimestele. Mere ääres saab puhata ja mängida
2. Inimese poolt loodusele tehtud kahjulikud tegevused mere ääres.
3. Lapsed joonistavad kiviga liivale oma nime, vanuse, joonistavad merelaineid (kirjaharjutus)
4. Lapsed korjavad 5 kivi ja laovad need liivale suuruse järjekorras.
5. Iga grupp korjab arvukaarti järgi teokarpe.
6. Lapsed laovad kividest geomeetrilisi kujundeid.
7. Lapsed mõõdavad kätega puu ümbermõõtu
8. Lapsed nimetavad ja kordavad looduses esinevaid värvitoone
9. Loodusliku materjali kaasatoomine kunstitegevusteks.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar